Vekový limit pre používanie CBD

Vekový limit pre používanie CBD

 CBD alebo kanabidiol je v posledných rokoch veľkým hitom v zdravotníctve. Každý by si ho rád
zaobstaral. Mnoho vedcov vyzdvihuje jeho výhody a prednosti okrem iného aj šírením výsledkov svojich
výskumov.

Účinky CBD na ľudské zdravie sú jednoducho pôsobivé. Navyše, ak niektoré krajiny už rozhodli
o užívaní a konzumácii CBD, neplatí to pre všetkých. Obávajú sa totiž, že by si ju výrobcovia, predajcovia
alebo spotrebitelia mohli vďaka reklame alebo neúplnému vysvetleniu pomýliť s kanabisom. Vo väčšine
krajinou sveta je však konope zakázané.

Je dosiahnutie plnoletosti podmienkou pre nákup CBD?

Napríklad v USA nie sú vekové požiadavky na nákup produktov CBD celkom jasné. Prinajmenšom
sa podmienky v jednotlivých štátoch menia. Všimnite si, že v USA je konope povolené v 16 štátoch,
vrátane štátu New York, ktorý sa nedávno rozhodol pre jeho legalizáciu. Neexistujú teda žiadne
nejasnosti ohľadom uvádzania CBD, ktoré nemá žiadne psychoaktívne účinky, na trh a jeho
legislatívy. Jedinou zostávajúcou obavou je rozdielna veková hranica v jednotlivých štátoch.
CBD sa získava z priemyselného konope. Zvyčajne obsahuje menej ako 0,3 % THC. Navyše
európska norma je 0,3 % .

THC. Je teda zrejmé, že CBD nemôže poskytovať psychoaktívny účinok ako konope. Prečo sa ale
potom v niektorých krajinách, kde je povolené, radšej vyhýbajú maloletým?
V Českej republike je minimálny vek pre nákup CBD 18 rokov. Pre mnoho odborníkov je toto opatrenie
odôvodnené zlúčením konope a CBD. Maloletý by teda mohol CBD zneužívať v nádeji, že
nájde rovnaký účinok ako konope. Mohol by sa tiež zoznámiť s kanabisom tým, že by najprv
konzumoval CBD.

Môžu maloletí konzumovať CBD?

Zatiaľ čo predaj výrobkov na báze CBD je maloletým zakázaný, v prípade jeho konzumácie tomu tak
nie je.

Cnosti CBD sa totiž netýkajú iba dospelých, ale aj maloletých. Podľa početných štúdií by
konzumácia CBD mohla dospievajúcim pomôcť v boji proti úzkosti a stresu. Mnoho dospievajúcich
trpia depresiami, stresom a úzkosťami. Sú vo veku, keď ich hormóny majú priamy vplyv na ich
psychický stav. Niekoľko vedcov vykonalo experimenty, ktoré preukázali, že CBD môže
dospievajúcim pomôcť prekonať ich krízu.

Deti pokračujú v raste a vývoji aj v období dospievania, takže účinky látok a drog, ktoré sú u
dospelých považované za predvídateľné, nemusia byť u detí predvídateľné. Pokiaľ ide o produkty,
ako sú výrobky CBD, existujú obavy o bezpečnosť.

Intoxikácia marihuanou u detí môže byť veľmi nebezpečná, ale nie všetky produkty CBD
obsahujú THC. Kanabidiol bol široko testovaný u dospelých na rôzne stavy, od chronickej bolesti po
epilepsiu, a niektoré štúdie dokonca ukazujú sľubné využitie CBD u detí. Vždy je dôležité riadiť sa
odporúčaniami pediatra, ale užívanie konope by mohlo deťom s určitými stavmi pomôcť.

CBD pre deti

Kanabidiol alebo CBD sa získava z rastliny konope siateho (Cannabis sativa), čo je tiež druh, z
ktorého sa získava marihuana, az ďalších dvoch odrôd tej istej rastliny, Cannabis indica a Cannabis
ruderalis. Hoci sú kanabinoidy, ako je CBD, hojne zastúpené v oboch týchto látkach,
kanabidiol nemá psychoaktívne vlastnosti spojené s marihuanou. Tieto účinky súvisia s ďalším
kanabinoidom zvaným tetrahydrokanabinol alebo THC.

Veľa štúdií podporuje jeho využitie pri problémoch od záchvatov po chronickú bolesť a zápaly.
V skutočnosti je jednou z najsilnejších opôr pre lekárske využitie CBD liečba záchvatových
ochorení, ako je Lennox-Gastautov a Dravetov syndróm u detí i dospelých.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

Porucha pozornosti s hyperaktivitou alebo ADHD sa prejavuje príznakmi nepozornosti a
hyperaktivity alebo impulzivity, ktoré sa objavujú pred 12. rokom veku. Hoci bolo preukázané, že
CBD zlepšuje hyperaktivitu u detí s autizmom, u ADHD nebola tak rozsiahlo študovaná. Existujú
neoficiálne dôkazy o použití oleja CBD ako liečby ADHD u detí, ale pre podporu tejto konkrétnej
aplikácie nie sú k dispozícii dostatočné vedecké dôkazy.

Výskum využitia CBD u detí je stále trochu obmedzený, ale niekoľko štúdií preukázalo sľubné
výsledky.

Je CBD v Európe legálna?

Na túto otázku bohužiaľ neexistuje stručná a jednoznačná odpoveď, pretože každá krajina EÚ má
svoje vlastné zákony a predpisy. Hoci nie všetky produkty CBD sú legálne vo všetkých krajinách
EÚ, vo väčšine krajín sú aspoň v tej či onej forme legálne.

Pokiaľ ide o všeobecný postoj ku konope všeobecne, Európa dlhodobo patrí k najliberálnejším miestam
na svete. Dobrým príkladom je Holandsko, kde je rekreačné užívanie marihuany legálne už
niekoľko desaťročí. Ďalším príkladom je Česká republika, kde bolo držanie a používanie tejto látky
dekriminalizované.

Rekreačné a liečebné užívanie látky sú síce dve úplne odlišné veci, ale všeobecne uvoľnený prístup
napriek tomu pomohol legalizovať CBD a podobné látky už skôr. V mnohých krajinách už v minulom
desaťročia prebiehala dekriminalizácia konope, čo legalizáciu CBD uľahčilo.
Ale aby sme sa vrátili k pôvodnej otázke, kde je CBD legálna? Aby sme získali definitívne a
jednoznačnú odpoveď, musíme hovoriť o zákonoch a predpisoch vo všetkých členských štátoch.