Rozdiel medzi HHC a THC

Rozdiel medzi HHC a THC

HHC, čo je skratka pre hexahydrokanabinol, je hydrogenovaná forma THC, ktorá je prirodzene
prítomná v rôznych druhoch konope. HHC je tiež považovaný za polosyntetický, ak je
chemicky hydrogenovaný z THC.

Predpokladá sa, že má zhruba 70-80% silu THC, čo znamená, že je silnejšia ako delta-8 a delta-
10. Mierne až stredné dávky HHC vyvolávajú euforické opojenie podobné THC, ale s viacerými

relaxačnými a sedatívnymi vlastnosťami podobnými delta-8.
V súčasnej dobe však v SR vyrába a predávajú produkty HHC niekoľko spoločností zaoberajúcich sa
sa výrobou CBD a patríme medzi ne aj my.
Je HHC prírodný alebo syntetický?
HHC je považovaný za prírodný aj polosyntetický kanabinoid v závislosti od toho, odkiaľ pochádza a
ako je vytvorený.

HHC sa v konope vyskytuje prirodzene, ale v malom množstve. Malé koncentrácie HHC sa vedľa
delta-8 THC a delta-10 THC objavujú pri dlhodobej oxidácii THC na CBN. CBN je kanabinoid
prítomný v zostarnutom konope.

Pretože je však prirodzená koncentrácia HHC v konope taká malá, výrobcovia z neho nie sú schopní
životaschopne vyrábať produkty s HHC. Čo teda robia namiesto toho? Hydrogenujú THC.
Hydrogenácia THC na HHC je jednoduchý proces. Výrobcovia vezmú THC, chemicky ho nasýtia
atómy vodíka, vystaví ho niklovému alebo zinkovému katalyzátoru a premení ho na HHC.
Začlenenie vodíka spôsobí, že HHC je stabilnejší ako THC a má vyššiu odolnosť voči teplu a UV
žiarenia.

Vzhľadom na to, že hydrogenácia využíva chemickú látku, ktorá mení prirodzenú molekulovú
hmotnosť a geometriu THC, je HHC teraz považovaný za polosyntetický.

Spôsobuje HHC opojenie a aké silné sú jeho účinky?
Áno, HHC spôsobuje opojenie podobné THC, ale s relaxačnými a sedatívnymi vlastnosťami. delta-8
(a možno aj delta-10).

Dôvodom, prečo je HHC podobný THC a delta-8, je počet uhlíkov na jeho alkylovom postrannom
reťazci. Všetky tri kanabinoidy majú päťuhlíkaté postranné reťazce, čo znamená, že sa sa
slušnou účinnosťou viažu na vaše kanabinoidné receptory.

Mierne až stredné dávky HHC pravdepodobne spôsobia znateľnú eufóriu, zrakové poruchy,
kognitívne poruchy a fyzické pocity. Či sú tieto účinky ohromujúce, nie je jasné.

Pretože však HHC má približne 70-80% silu THC, domnievame sa, že vysoké dávky by mohli
spôsobiť intenzívne a niekedy nepríjemné euforické opojenie.

Aké sú prínosy HHC?

Prínosy HHC sú z veľkej časti neznáme. Existuje len málo výskumov, ktoré by určovali, ako by
vám HHC mohol prospieť, hoci prvé predklinické štúdie na pokusných zvieratách naznačujú, že má
vlastnosti zmierňujúce bolesť a pôsobiace proti rakovine.

Keď odhliadneme od vedeckého výskumu, môžeme tvrdiť, že prínosy HHC sú väčšinou rovnaké
ako u THC, a to vďaka ich molekulárnej podobnosti a afinite s našimi kanabinoidnými receptormi.

Medzi tieto prínosy by mohli patriť napr:

• Stimulácia chuti do jedla
• Úzkosť
• Depresia
• Nespavosť
• Bolesť
• Zápal

HHC vs THC: aký je medzi nimi rozdiel?

HHC a THC majú takmer totožnú molekulárnu štruktúru. Hlavné rozdiely sú v tom, že HHC má
dva ďalšie hydrogenované uhlíky a THC chýba esterový atóm a uhlíková väzba.

Je HHC silnejší ako THC?

Vďaka týmto molekulárnym zmenám je HHC oveľa stabilnejšia zlúčenina ako THC so silnejšou
odolnosťou voči teplu a UV žiareniu. V dôsledku toho majú produkty HHC dlhšiu trvanlivosť.

HHC vs. CBN: Aký je medzi nimi rozdiel?

HHC a CBN sú protikladné kanabinoidy, hoci vznikajú rozkladom THC.

HHC je v podstate THC, ale jeho dvojité väzby sú nahradené atómami vodíka, zatiaľ čo CBN má
na svojej molekulárnej štruktúre ďalšie dve dvojité väzby.

HHC sa lepšie viaže na receptory CB1, čo spôsobuje silné euforické opojenie. CBN má oveľa
slabšiu väzobnú afinitu s receptormi CB1 a spôsobuje len veľmi malú intoxikáciu.

Preukáže sa HHC v teste na drogy?

Nie je jasné, či sa HHC prejaví pri teste na drogy.

Drogové testy sú navrhnuté tak, aby detekovali THC-COOH, primárny metabolit THC, ktorý sa
v tele tvorí po konzumácii THC.

Predchádzajúca štúdia na testovaných zvieratách ukázala, že HHC sa metabolizuje na 8alfa-hydroxy-HHC
a 8beta-hydroxy-HHCktoré sú podobné THC-COOH.

Znamená táto podobnosť, že metabolity HHC sú zistiteľné pomocou testov na drogy? Vedci si tým
nie sú istí. Neexistujú žiadne ďalšie štúdie, ktoré by preukázali, či sú metabolity HHC
detekovateľné pri skríningu drog alebo či sú zodpovedné za vyvolanie falošne pozitívnych
výsledkov.

Je tu aj ďalší problém, že produkty HHC obsahujú zvyšky alebo zvyšky THC po chemickej
hydrogenáciu. Ak je množstvo zvyškového THC dostatočné na to, aby vaša moč po
metabolizáciu vykazovala hodnoty vyššie ako 50 nanogramov na mililiter THC-COOH, hrozí vám, že
testom na drogy neprejdete.

Pokiaľ vás čaká nadchádzajúci test na drogy, odporúčame vyhnúť sa HHC.

Odporúčame: Pokiaľ budete chcieť HHC vyskúšať, máme pre Vás dobrú správu. Na
našom e-shope nájdete 5 odrôd HHC kvetov:

• HHC Silver Haze
• HHC Lemon Haze
• HHC OG Kush
• a mnoho ďalších.