Môže CBD pomôcť s alkoholizmom?

Môže CBD pomôcť s alkoholizmom?

CBD sa skúma pre svoj potenciál znižovať spotrebu alkoholu, zmierňovať túžbu po ňom a
obmedzovať niektoré škodlivé účinky na pečeň a mozog spôsobené poruchami spôsobenými užívaním
alkoholu.

CBD alebo kanabidiol je legálna zložka marihuany, ktorej obľuba rastie pre najrôznejšie použitie.
Nie je považovaná za psychoaktívnu alebo myseľ meniacu látku, pretože neprekračuje
hematoencefalickú bariéru a nepôsobí v mozgu tak ako THC, psychoaktívna zložka marihuany.

Mnoho ľudí chce vedieť, či CBD môže pomôcť pri poruchách spôsobených užívaním návykových
látok. V tomto článku si povieme, ako môže CBD pomôcť s abstinenčnými príznakmi. 

Môže CBD pomôcť pri zneužívaní alkoholu?

Testovanie CBD z hľadiska jej potenciálu pri liečbe porúch spôsobených užívaním alkoholu je
zatiaľ v počiatočných fázach, ale zdá sa, že vykazuje niektoré pozitívne vlastnosti, ktoré by mohli
pomôcť. Zatiaľ nie je z veľkej časti známe, či by CBD mohlo pomôcť pri poruche spôsobenej
užívaním alkoholu.

Z obmedzeného množstva dostupných výskumov, ktoré CBD spájajú s alkoholizmom, odborníci
vypozorovali, že táto prírodná zlúčenina dokáže potlačiť tú časť mozgu, ktorú obvykle aktivuje
alkohol, drogy, tabak a rozpočtové púčiky. V inej štúdii spájajúcej CBD a závislosť na opioidoch
vedci vypozorovali, že závislí ľahšie ignorujú svoje chute, keď si vezmú dávku CBD.

CBD môže znižovať túžbu a dokonca minimalizovať obvyklý pocit potešenia, ktorý zažívame pri
použitie niektorej z týchto látok. Pokiaľ CBD znižuje radosť, ktorú obvykle zažívate z pitia alkoholu, je
pre vás ľahšie obmedziť pitie, pretože si ho neužívate tak ako predtým.

Táto prírodná zlúčenina je tiež účinným nástrojom nabitým antioxidantmi. Tie sú nevyhnutnými molekulami, ktoré pomáhajú
neutralizovať škodlivé bunky - známe aj ako voľné radikály, ktoré sa do nášho tela dostávajú
nezdravou cestou. Voľné radikály môžu byť spôsobené nezdravým jedlom, znečistením,
fajčením, a dokonca aj alkoholom.

Ako alkoholik máte hladinu voľných radikálov výrazne zvýšenú a treba zvrátiť škody tým, že
svojmu telu dodáte viac antioxidantov. CBD môže v tejto oblasti pomôcť a neutralizovať niektoré voľné radikály, aby sa zabránilo zdravotným problémom, ako sú srdcové choroby a rakovina. V jednej zaujímavej štúdii vedci zaznamenali, ako CBD môže zvrátiť toxicitu mozgu spôsobenú
nadmernou konzumáciou alkoholu.

CBD môže byť užitočné, keď zažívate ťažké abstinenčné príznaky, ktoré prichádzajú potom, čo
prestanete piť alkohol. Úzkosť, nevoľnosť, zvracanie, nespavosť a bolesti hlavy sú spôsoby,
ktorými sa môže vo vašom tele prejaviť odvykanie alkoholu.

S CBD môžete našťastie tieto príznaky zmierniť, aby ste sa nevrátili k zneužívaniu návykových látok.
Vďaka nízkemu obsahu THC nehrozí, že by CBD zvyšovalo vašu úzkosť. Naopak, štúdie preukázali,
že CBD dokáže povzbudiť telo k uvoľňovaniu väčšieho množstva serotonínu a zvýšiť hladinu GABA
v mozgu. Obe zvýšené hladiny majú zásadný význam pre zníženie úzkosti a vlievajú vám pocit
pohody a pokoja.

Vo vysokých dávkach môže CBD skrátiť dobu, ktorú používateľ potrebuje na zaspanie, a pomôcť vám
spať dlhšie, ak ste začali trpieť nespavosťou. Môže dokonca zmierniť bolesti hlavy a ďalšie bolesti,
ktoré môžete pociťovať. Štúdie preukázali, že CBD má veľký potenciál pri zmierňovaní ťažko
liečiteľné bolesti, napríklad chronické bolesti.

V zriedkavých prípadoch sa u alkoholikov môžu vyskytnúť záchvaty spôsobené odvykaním
alkoholu. Aj tu môže CBD pomôcť, pretože táto prírodná zlúčenina bola dokonca súčasťou vôbec
prvého lieku schváleného Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) pre ľudí vo veku iba
dvoch rokov, ktorí trpia vzácnou formou epilepsie.

Dôležitá je pri užívaní CBD oleja pravidelnosť užívania. Odporúčané dávkovanie je 3-krát denne.

Na záver:

 K ďalším dobrým vlastnostiam CBD patrí skutočnosť, že je šetrná k orgánom a nespôsobuje žiadne
škodlivé vedľajšie účinky. Odborníci navyše nezaznamenali žiadne nepriaznivé dôsledky miešania
CBD s alkoholom. Avšak ak chcete CBD užívať na prekonanie závislosti na alkohole, je
bezpečnejšie poradiť sa s lekárom, aby vás naviedol na užívanie správnej dávky.

 Odporúčame:
15% CBD olej fullspectrum Happy CBD