H4 CBD vs. CBD

H4 CBD vs. CBD

Niektoré zdroje uvádzajú, že H4 CBD je stokrát účinnejší ako CBD, a tak niet divu, že sa tomuto hydrogenovanému kanabinoidu v poslednej dobe dostáva veľkej pozornosti.

Čo je H4 CBD?

Hexahydrokanabidiol alebo H4 CBD je syntetický kanabinoid, ktorý vznikol pridaním štyroch atómov vodíka k molekule CBD. Proces výroby H4 CBD je veľmi podobný výrobe margarínu z rastlinného oleja.

Vlastnosti H4 CBD

Presné vlastnosti H4 CBD zostávajú neznáme, ale z obmedzených informácií, ktoré sú o tomto kanabinoide k dispozícii, vyplýva, že má podstatne vyššiu afinitu k neuroreceptorom CB1 v mozgu ako bežný CBD. Avšak ľudia, ktorí H4 CBD užívajú, všeobecne uvádzajú, že sa cítia ako CBD, ale pociťujú aj mierne psychoaktívne účinky.

Je H4 CBD to isté, čo CBD? 

Nie. H4 CBD a konvenčné CBD majú mnoho spoločného, ale nejedná sa o rovnakú molekulu. Len pre začiatok, tieto dva kanabinoidy ponúkajú úplne odlišné účinky a od chemickej štruktúry až po spôsob získavania sa CBD od H4 CBD zásadne líšia.

H4CBD vs. CBD

CBD a H4 CBD sa líšia hneď v niekoľkých faktoroch, a to sú: 

pôvod

CBD aj H4 CBD pochádzajú z konope. Zatiaľ čo CBD je priamym derivátom konope, H4 CBD však prechádza procesom transformácie, vrátane hydrogenácie, aby dosiahol svoju konečnú podobu. V dôsledku toho je H4 CBD považovaný za syntetický kanabinoid. Technicky je možné syntetizovať aj CBD, ale vzhľadom na to, že je tento kanabinoid v konope tak hojne zastúpený, nie je to potrebné.

Štruktúra

H4 CBD bol štruktúrne upravený tak, aby nadobúdal iné podoby ako CBD. Do základu molekuly boli pridané štyri ďalšie atómy vodíka, čo zmenilo jej prirodzené vlastnosti.

Účinky

Vzhľadom na výsledky štúdie z roku 2006 sa šíri špekulácie, že H4 CBD môže byť až stokrát účinnejší ako CBD – prinajmenšom v určitých ohľadoch. Spomínaná štúdia zistila, že hydrogenované formy CBD vykazujú prekvapivo vysokú afinitu k mozgovým neuroreceptorom CB1.

Úroveň afinity nebola zďaleka taká vysoká, ako je pozorovaná v prípade THC, ale napriek tomu bola pozoruhodná. Prehľad výskumu z roku 2017 tento názor potvrdil.

 

Užívatelia H4 CBD anekdotickým spôsobom poznamenali, že pri užívaní tohto kanabinoidu sa cítia podobne ako pri užívaní produktu CBD: THC v pomere 2:1. Stále prevažujú známe, neintoxikačné účinky CBD, ale je tu aj mierny pocit opojenia, ktorý môže pomôcť odbúrať alebo spríjemniť účinky CBD. 

Prínosy

Celkovo by sa dalo povedať, že H4 CBD by mohol ponúknuť niečo v rozsahu až trojnásobku účinnosti CBD. Často sa tvrdí, že H4 CBD ponúka stonásobok účinnosti bežného CBD, to ale platí iba pre účinnosť CBD na receptoroch CB1.

Dostupnosť

Medzi oboma kanabinoidmi je v súčasnej dobe zďaleka najdostupnejší CBD. Dopyt po H4 CBD však rýchlo rastie. 

Je H4 CBD lepší ako CBD? 

Vedci vedia o H4 CBD už od 40. rokov 20. storočia, ale len nedávno sa táto hydrogenovaná forma CBD dostala do centra pozornosti. H4 CBD a CBD ale majú aj spoločné výhody: H4 CBD by mohol slúžiť ako mierne upravená alternatíva s vyššou účinnosťou, zatiaľ čo CBD ako prírodný variant s nižšou silou. 

Je H4 CBD rovnaký ako hydrogenovaný CBD?

H4 CBD je forma hydrogenovaného CBD, nie je to však jediný druh. Ďalšou možnosťou je H2 CBD, ktorý obsahuje iba dva pridané atómy vodíka namiesto štyroch. V skutočnosti bol vyrobený celý rad rôznych hydrogenovaných foriem CBD a všetky majú jedinečnú chemickú štruktúru a účinky.

Je H4 CBD rovnaký ako HHC?

Nie, H4 CBD a HHC sú úplne odlišné zlúčeniny, aj keď majú podobný pôvod. Rovnako ako je H4 CBD hydrogenovanou formou CBD, je HHC hydrogenovanou formou THC. Keďže však kanabinoidy, z ktorých pochádzajú, sú odlišné, majú HHC a H4CBD veľmi rozdielne účinky.