CBNO proti bolesti

CBNO proti bolesti 

Čo je to CBNO? 

CBNO je acetylovaný kanabinol (CBN). Rovnako ako pokrok v moderných technológiách sa aj vynálezy súvisiace s kanabisom vyvíjajú rýchlejšie, než s nimi priemerný človek dokáže držať krok. CBNO je syntetický kanabinoid, ktorý je trikrát silnejší ako konvenčné CBN.

Pre koho je CBNO vhodné? 

Silné a uvoľňujúce účinky CBNO pravdepodobne oslovia tých, ktorí oceňujú CBN alebo ich zaujal zážitok podobný CBN. Rozhodnutie, či CBNO budete užívať, alebo nie, je na vás. Pokiaľ dojčíte, ste nastávajúca matka alebo trpíte závažným zdravotným stavom, ktorý by sa užívaním CBNO mohol zhoršiť, odporúčame vám, aby ste od neho upustili.

Aké sú účinky CBNO? 

V porovnaní s CBN má kanabinol-O acetát-CBNO euforickejšie a psychotropnejšie účinky. Vzhľadom na to, že CBNO má vyššiu silu, je nevyhnutné začínať pomaly, než zistíte, aký na vás bude mať vplyv. Kanabinoidy s vyššou potenciou, ako je CBNO, umožňujú väčšine užívateľov konzumovať menej, aby dosiahli rovnaký účinok. U kanabinoidov vždy existuje určitá subjektivita. Pri užívaní CBNO môžete pociťovať sedáciu, eufóriu, zmiernenie bolesti a podporu spánku.

Môže CBNO pomôcť proti bolesti? 

Uvádza sa, že milióny dospelých žijú denne s nejakým typom bolesti. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby boli objavené nenávykové možnosti liečby – ako sú kanabinoidy. Kanabinoidom, ktorý doteraz preukázal najsľubnejšie účinky pri modulácii bolesti, je kanabinol (CBN). Rovnako ako CBN má aj jeho silnejšia verzia CBNO za sebou niekoľko výskumov svojich analgetických účinkov na modeloch ľudí a potkanov a bol skúmaný v porovnávacích štúdiách na liečbu bolesti. Jedna štúdia na potkanoch ukázala, že CBNO je vysoko účinný pre svoj analgetický účinok, pričom výsledky ukázali, že jeho účinnosť je štyrikrát vyššia ako účinnosť aspirínu. Zistilo sa však, že jeho analgetický účinok trval iba do dávky 30 mg/kg a že dávky vyššie ako táto dávka neposkytovali silnejší účinok. Analgetický účinok CBNO však ukázal, že je iba 1/10 účinku morfínu, takže nemožno predpokladať, že by sa CBNO v budúcnosti používal proti bolesti. Analgetické účinky syntetického kanabinoidu CBNO boli testované aj na opiciach druhu makak rézus. V tomto konkrétnom experimente bola testovaná teória, podľa ktorej môžu kanabinoidy synergickým mechanizmom zosilňovať účinok opioidov. Táto teória je dôležitá, pretože by mohla znamenať, že by sa na pomoc pacientom mohli používať menšie dávky opioidov. Táto štúdia síce zistila, že CBNO nezvyšuje analgetický účinok opioidov, ale autori upozornili, že je potrebné vykonať ďalší výskum, aby sa zistil účinok CBNO na samotný podnet bolesti. Vzhľadom na výsledky prvej štúdie je možné, že CBNO nepôsobila aditívne s opioidmi. Ďalšia štúdia na potkaních modeloch skúmala účinok CBNO na zníženie myofasciálnej bolesti a preukázala ďalšie prínosy. Päťdesiatim štyrom samiciam potkanov bol najprv aplikovaný nervový rastový faktor (NGF), aby sa napodobnila fibromyalgická bolesť. Po injekcii NGF bol potkanom intramuskulárne aplikovaný 1 mg/ml CBNO a bola meraná mechanická senzibilizácia svalov. Ukázalo sa, že CBNO zvyšuje prah mechanického stiahnutia svalu 10 minút po jeho podaní. Potkani boli tiež testovaní s CBD/CBNO v pomere 1:1 mg/ml, u ktorého bolo zistené ešte väčšie zlepšenie bolesti. Tento výsledok vypovedá o pravdepodobnosti, že tu pôsobí sprievodný efekt.