CBD pre kone

CBD pre kone

CBD pochádza z rastliny Cannabis sativa a je chemickým príbuzným THC (tetrahydrokanabinolu) – ale bez psychoaktívnych účinkov. Spoločnosti vyrábajúce doplnky stravy aktívne propagujú produkty CBD ako prirodzenejší spôsob boja proti zápalom, znižovaniu úzkosti a ďalšie potenciálne zdravotné prínosy. Napriek tomu vedecké poznatky týkajúce sa bezpečnosti, účinnosti a vhodného dávkovania pre kone za touto nadšenou marketingovou snahou zaostávajú.

Alicia Yocomová, veterinárna lekárka špecializujúca sa na športovú medicínu koní na Coloradskej štátnej univerzite (CSU) vo Fort Collins, sa spojila s kolegami z Veterinárnej fakultnej nemocnice CSU, aby spoločne preskúmali vstrebávanie CBD v tele koňa (jeho farmakokinetiku) a zároveň zhromaždili údaje týkajúce sa bezpečnosti. O tieto poznatky sa podelila počas konferencie Americkej asociácie praktických lekárov pre kone 2021, ktorá sa konala 4. až 8. decembra v Nashville v štáte Tennessee. Počas štúdie bolo 12 zdravých kobýl zmiešaných plemien zaradených do skupiny s nízkou alebo vysokou dávkou: Kone s nízkou dávkou dostávali 1 miligram na kilogram telesnej hmotnosti, zatiaľ čo kone s vysokou dávkou dostávali 3 miligramy na kilogram telesnej hmotnosti každý deň počas šiestich týždňov. Yocom poznamenal, že sa jedná o vyššie dávky, než bežne odporúčajú rôzni výrobcovia doplnkov CBD. 

Prvý deň dostali všetky kobyly plnú dávku v jednej dávke. Potom výskumný tím odobral v ôsmich časových bodoch počas prvých 24 hodín vzorky krvi, aby zmeral hladinu CBD. Odobrali aj synoviálnu tekutinu z karpu (kolená) a testovali ju na prítomnosť CBD po 12 a 24 hodinách od prvej dávky. Po zvyšných šesť týždňov štúdie bola dávka rozdelená do dvoch kŕmení podávaných 30 minút po tom, čo kobyly dostali libru koncentrovaného krmiva. Dôvodom pre podávanie CBD po tomto jedle, vysvetlil Yocom, je skutočnosť, že výsledky jednej štúdie na ľuďoch ukázali, že CBD je biologicky dostupnejšie po jedle s vysokým obsahom tuku. 

Výskumníci denne sledovali zmeny v postoji koní, ich chuť do jedla a produkciu hnoja. Každé dva týždne vykonávali lekárske prehliadky a odoberali krv, pričom zisťovali prípadné zmeny zdravotného stavu, počtu bielych krviniek a chemických parametrov krvi vrátane pečeňových enzýmov. Po dvoch a štyroch týždňoch tiež zaznamenávali hladiny CBD v krvnej plazme a po piatich týždňoch opäť odoberali synoviálnu tekutinu. 

Na záver štúdie po podaní poslednej dávky tím opäť odobral vzorky krvi osemkrát počas 24 hodín. Vzorky krvi boli opakované 24, 48 a 96 hodín po poslednej dávke, aby sa zistilo, ako dlho CBD zostáva v tele po šiestich týždňoch kumulatívneho dávkovania. Poslednú vzorku krvi vedci odobrali 10 dní po ukončení štúdie, aby vyhodnotili chemické parametre krvi.

Yocomová uviedla, že ona a jej kolegovia potvrdili, že CBD je pre kone pri perorálnom podaní biologicky dostupný. Fyzické prehliadky a každodenné pozorovania tiež nezistili žiadne viditeľné zlé účinky - ani žiadne výrazné zmeny správania - u kobýl z oboch skupín. Krvné chemické testy však odhalili, že u ôsmich z 12 koní došlo k zvýšeniu pečeňových enzýmov, ktoré sa počas štúdie alebo skoro po jej ukončení z doteraz neznámych dôvodov vrátilo do normálu. Ďalšou záhadou bol výrazný pokles vápnika v krvi (tzv. hypokalciémia) u všetkých 12 kobýl, hoci „ionizovaný vápnik“ (vápnik v krvi, ktorý nie je viazaný na bielkoviny, známy tiež ako voľný vápnik) zostal v norme. Pozorovala, že zmena vápnika nepredstavuje bezprostredné zdravotné nebezpečenstvo a že sa jeho hladina po vysadení doplnku CBD vrátila do normálu. 

Záverom teda možno povedať, že nie je čoho sa báť pri podávaní CBD koňom. Môže byť prospešný pre psychickú ale aj fyzickú pohodu. Možno použiť aj pred stresovými situáciami, napríklad nakladanie do prepravníka, pyrotechnika pri oslavách príchodu nového roku.