CBD kvapky – druhy, benefity a ako ich užívať

CBD kvapky – druhy, benefity a ako ich užívať 

Čo je to CBD olej? 

Kanabidiol (CBD) je kanabinoid, ktorý sa mieša s nosným olejom a vytvára CBD olej. Kanabinoidy pôsobia na endokanabinoidný systém tela a regulujú úzkosť, náladu a chuť do jedla a celkovú rovnováhu tela. CBD sa získava z rastlín konope (napr. Cannabis indica, Cannabis sativa a Cannabis ruderalis). Najvyššie množstvo CBD obsahuje z vyššie spomínaných obsahuje rastlina. Druhou hlavnou zložkou rastlín konope je delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). THC môže vyvolávať pocit eufórie, ale môže spôsobovať aj iné pocity, napríklad paranoju. CBD olej by nemal obsahovať viac ako 0,3% THC, takže zvyčajne nespôsobuje pocit eufórie. CBD olej sa líši od konopného oleja. Konopný olej sa spracováva inak (lisovaním konopných semien) a obvykle neobsahuje CBD.

CBD bol skúmaný pre svoje použitie pri záchvatoch, chronickej bolesti, úzkosti, zápaloch a ďalších. 

Druhy CBD olejov 

CBD olej sa dodáva v rôznych formách:

 Izoláty obsahujú iba CBD.

 Širokospektrálne oleje (Broad spectrum) obsahujú takmer všetky zložky konopnej rastliny (napr. proteíny, flavonoidy, terpény a chlorofyl), ale neobsahujú THC.

 Plnospektrálne oleje (Full spectrum) obsahujú všetky zložky konopnej rastliny vrátane THC (maximálne však 0,3 %). 

Prínosy CBD oleja

CBD olej prospieva ľuďom s rôznymi zdravotnými problémami. S tým, ako CBD získava na popularite, sa stále častejšie stáva predmetom najrôznejších vedeckých štúdií.

CBD olej proti bolesti

Väčšina dôkazov o schopnosti CBD znižovať bolesť zatiaľ pochádza z výskumu na zvieratách, vrátane štúdie z roku 2017, ktorá zistila, že CBD aplikované na kožu potkanov s osteoartritídou významne znižuje bolesť a zápal kĺbov. Pokračujúce užívanie CBD tiež zabránilo ďalšej bolesti a poškodeniu nervov v tých istých kĺboch.

CBD olej a záchvaty 

V júni 2018 schválil Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) perorálny roztok CBD s názvom Epidiolex. Epidiolex je liek na predpis, nie voľnopredajný prípravok. Epidiolex sa používa na liečbu dvoch vzácnych foriem epilepsie u detí mladších ako 2 roky: Dravetov syndróm a Lennox-Gastautov syndróm. Tieto vzácne genetické poruchy spôsobujú celoživotné záchvaty v prvom roku života. V roku 2020 bol schválený aj na liečbu komplexu tuberóznej sklerózy, vzácneho genetického ochorenia, ktoré spôsobuje rast nezhubných nádorov po celom tele, často sprevádzaný záchvatmi. Epidiolex je schválený na použitie u osôb starších ako 1 rok pri všetkých troch týchto poruchách.

CBD olej proti úzkosti 

CBD môže pomáhať pri liečbe úzkostných porúch, hoci štúdií, ktoré by sa zaoberali účinkami CBD na zmiernenie úzkosti u ľudí, nebolo vykonaných veľa. V jednej štúdii užívalo 57 mužov pred verejným vystúpením buď CBD olej, alebo cukrovú tabletu bez CBD (placebo). Výskumníci hodnotili úroveň úzkosti účastníkov pomocou merania krvného tlaku a srdcovej frekvencie. Výskumníci taktiež použili spoľahlivý test stavov nálady zvaný Visual Analog Mood Scale. Muži, ktorí užívali 300 miligramov CBD oleja, hlásili menej úzkosti ako muži, ktorí dostávali placebo. Táto štúdia bola obmedzená malou vzorkou a zahŕňala iba mužov, takže je potrebné získať viac údajov, aby sme zistili, či má CBD podobný vplyv aj na ženy. V inej kontrolovanej sa tiež ukázalo, že CBD znižuje príznaky sociálne úzkostné poruchy u dospievajúcich. 

CBD olej a depresia

Štúdie na zvieratách vrátane štúdie na myšiach, u ktorých bola depresia vyvolaná chirurgicky, naznačujú, že CBD je potenciálnou liečbou depresie. V tejto konkrétnej štúdii CBD pôsobilo v krátkom čase na receptory v mozgu a zvyšovalo hladinu serotonínu, chemického posla, o ktorom sa predpokladá, že hrá dôležitú úlohu pri regulácii nálady. Nedávno vykonaná štúdia ukázala, že CBD vyvoláva u myší trvalé účinky podobné antidepresívam.

CBD olej a liečba závislosti 

Predbežné štúdie o účinkoch CBD na závislosť ukázali zmiešané výsledky. Jedna kontrolovaná štúdia na päťdesiatich ľuďoch s poruchou spôsobenou užívaním heroínu ukázala prínos CBD v dávkach 400 a 800 miligramov. Ľudia, ktorí dostávali CBD, oproti placebu vykazovali menšiu úzkosť a menšiu túžbu po heroíne. 

CBD olej a schizofrénia

V štúdii na 88 osobách, ktoré už užívali lieky na schizofréniu, znížilo 1000 miligramov CBD oleja denne pozitívne psychotické príznaky (halucinácie alebo bludy). Neboli však zistené žiadne významné rozdiely medzi CBD olejom a placebom, pokiaľ ide o negatívne psychotické príznaky (ako je tupý afekt alebo nezáujem o ostatných).

 

CBD olej bol skúmaný aj na nasledujúce účely:

- akné
- artritída
- poruchy autistického spektra
- chronická bolesť
- poruchy trávenia
- vysoký krvný tlak
- nespavosť
- Parkinsonova choroba
- kožné ochorenia, ako je ekzém a psoriáza

Vedľajšie účinky CBD oleja 

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky CBD oleja, ktoré boli hlásené, patria nasledujúce:

- zmena chuti do jedla

- ospalosť alebo únava

- hnačka 

Koľko CBD oleja užívať?

Pred užívaním doplnku sa vždy poraďte s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste sa uistili, že doplnok a dávkovanie sú vhodné pre vaše individuálne potreby.

Pre produkty CBD ani pre "správnu" dávku CBD oleja neexistujú žiadne pokyny. CBD sa užíva v dávkach od 40 do 1280 miligramov denne. Napríklad v jednej štúdii bola pacientom prijatým na pohotovosť kvôli akútnej bolesti chrbta podaná jednorazová dávka 400 miligramov CBD oleja. V inej štúdii bolo pacientom so schizofréniou podávaných 600 miligramov CBD oleja denne počas šiestich týždňov. Všeobecne ale platí, že nikdy neužívajte vyššiu ako odporúčanú dávku.

CBD olej a interakcie s liekmi

CBD olej môže interagovať s niektorými druhmi liekov. Jeden z dôvodov súvisí s tým, ako telo odbúrava (metabolizuje) lieky. Cytochróm P450 (CYP450) je pečeňový enzým, ktorý telo používa na odbúravanie niektorých liekov. CBD olej je odbúravaný CYP450 a môže ho tiež ovplyvňovať. To znamená, že užívanie CBD oleja s týmito liekmi by mohlo mať výraznejší účinok, než potrebujete, alebo by mohlo spôsobiť, že nebudú fungovať tak dobre.

Medzi lieky, ktoré by mohli potenciálne interagovať s CBD, patria:

Antikonvulzíva ako fenobarbital, Lamictal (lamotrigín), Onfi (klobazam), Dilantín (fenytoín), Tegretol (karbamazepín) a Trileptal (oxkarbazepín). Všeobecne platí, že tieto lieky znižujú hladinu CBD. CBD zvyšuje hladinu lamotrigínu.

 Antidepresíva ako Paxil (paroxetín), Celexa (citalopram), Remeron (mirtazapín) a Tofranil (imipramín). CBD môže zvyšovať hladiny týchto liekov a zhoršovať ich nežiaduce účinky.

 Antimykotiká ako ketokonazol

 Antipsychotiká, ako je Haldol (haloperidol).

 Benzodiazepínové sedatíva, ako sú Klonopín (klonazepam), Ativan (lorazepam) a Valium (diazepam). CBD znižuje účinok klonazepamu a zvyšuje účinok ostatných, čo môže zvýšiť nežiaduce účinky, ako je ospalosť.

Druhy echinacey 

Lieky na erektilnú dysfunkciu, ako je Viagra (sildenafil)

 Lieky potlačujúce imunitný systém, ako je Sandimmune (cyklosporín). CBD môže zvyšovať hladiny týchto liekov.

 Makrolidové antibiotiká, ako je klaritromycín

 Opioidné lieky proti bolesti, ako je morfín. CBD zvyšuje účinok morfínu.

 Lieky na báze rifampicínu používané na liečbu tuberkulózy.

 Statíny na liečbu cholesterolu, ako je Lipitor (atorvastatín) a Zocor (simvastatín).

Interakcie medzi týmito liekmi a CBD môžu byť mierne a je možné, že nebudete musieť meniť svoju liečbu. V niektorých prípadoch však možno budete musieť zmeniť lieky alebo rozložiť dávky, aby ste sa vyhli reakcii. Nikdy nemeňte ani neprestávajte užívať lieky bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.