CBD a závislosť na alkohole

Môže CBD pomôcť pri liečbe závislosti na alkohole? 

K poruche pri konzumácii alkoholu dochádza vtedy, keď človek nie je schopný obmedziť alebo kontrolovať, požité množstvo alkoholu, hoci pociťuje negatívne dôsledky. Nadmerné užívanie alkoholu môže mať za následok zmeny v mozgu, ktoré ešte viac znemožňujú zbaviť sa tohto škodlivého vzorca správania. 

Ľudia môžu pociťovať problém vyhľadať liečbu kvôli stigme spojenému s poruchou užívania návykových látok. Podľa prieskumu sa viac ako 97 % ľudí, ktorí v roku 2020 potrebovali liečbu v dôsledku poruchy užívania návykových látok, domnievalo, že ju nepotrebujú. 

Možno vás zaujíma, či môže CBD, kanabidiol, pomôcť v boji proti týmto stavom alebo aspoň obmedziť niektoré príznaky a napraviť škody, ktoré alkohol v tele môže napáchať. 

Čo je CBD? 

Konope obsahuje mnoho zlúčenín, vrátane kanabinoidov. THC, tetrahydrokanabinol, a CBD, kanabidiol, sú dva najrozšírenejšie kanabinoidy v rastline konope. 

CBD však nespôsobuje rovnaké stavy ako THC. Užívanie samotného CBD tak neprivodí psychotropné účinky.

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv nereguluje CBD rovnakým spôsobom ako iné produkty, napríklad lieky na predpis.

Niektorí predajcovia nesprávne označujú konopný olej ako CBD olej. Konopný olej však v skutočnosti CBD neobsahuje. CBD sa nachádza iba v častiach konope, ako sú stonky, listy a kvety. V semenách sa prirodzene nevyskytuje.

Typy CBD 

Plnospektrálne

Tento typ CBD obsahuje všetky zlúčeniny z rastliny konope, vrátane minimálneho množstva THC (menej ako 0,3 %). 

Širokospektrálna

CBD, ktoré je označené ako širokospektrálne, obsahuje iba niektoré zlúčeniny z rastliny konope, ale neobsahuje THC. 

Izolát

Izolát CBD je čistý CBD a neobsahuje žiadne ďalšie konopné zlúčeniny. 

Terpen

Terpén je aromatická zlúčenina, ktorá sa nachádza v rastline konope. Terpény sú zodpovedné za to, ako konope vonia. 

Flavonoidy

Ide o zlúčeniny, ktoré prispievajú nielen k vôni, ale aj k chuti rastliny konope. Flavonoidy majú tiež liečebné účinky, ktorými sú CBD a konope známe.

Entourage efekt je myšlienka, že CBD a THC najlepšie fungujú vo dvojici. 

Ako CBD a alkohol ovplyvňujú endokanabinoidný systém? 

Endokanabinoidný systém (EKS) je dôležitou súčasťou ľudského organizmu. Tento komplexný bunkový signalizačný systém pracuje na udržiavaní rovnováhy v tele. 

EKS obsahuje endokanabinoidné receptory, endokanabinoidy a enzýmy. Keď sa endokanabinoidy (kanabinoidy prirodzene sa vyskytujúce v tele) naviažu na receptory v tele, môžu vyvolať účinky, ako je napríklad úľava od bolesti. Keď tieto endokanabinoidy dokončia svoju úlohu, enzýmy ich rozložia. 

V štúdii na zvieratách z roku 2007 vedci zistili, že krátkodobé aj dlhodobé užívanie alkoholu ovplyvňuje hladinu endokanabinoidov v mozgu. K zmenám došlo v oblastiach súvisiacich s emóciami av ďalších oblastiach spojených s poruchami spôsobenými užívaním alkoholu. 

Iná štúdia z roku 2005 tiež naznačuje, že EKS, konkrétne receptory CB1 a CB2 v mozgu, zohrávajú úlohu pri poruche spôsobenej užívaním alkoholu. 

Výskum z roku 2021 na potkanoch tiež naznačuje, že chronické užívanie alkoholu a abstinencie môžu ovplyvniť hladiny endokanabinoidov v tele. 

THC a CBD tiež interagujú s EKS. THC sa napríklad môže viazať na receptory CB1 a CB2. 

Niektorí odborníci sa domnievajú, že CBD interaguje s EKS tak, že zabraňuje rozkladu endokanabinoidov, čím sa zvyšuje ich výskyt v tele. Stále však ide iba o teóriu. O tom, ako CBD v rámci EKS funguje, toho veľa nevieme. 

Môže CBD pomôcť znížiť príjem alkoholu? 

Vedci sa v súčasnosti zaoberajú možnými terapeutickými účinkami CBD pre osoby s poruchou spôsobenou užívaním alkoholu. 

Prehľad štúdií na ľuďoch a zvieratách z roku 2015 naznačuje, že CBD môže pomôcť obmedziť závislosť na kokaíne, opioidoch, stimulantoch, tabaku a konope. 

V prehľade sa však uvádza, že v štúdii o CBD a alkohole neviedlo spoločné užívanie oboch látok k tomu, že by sa účastníci cítili menej intoxikovaní. 

Ďalší výskum z roku 2018 dospel k záveru, že CBD pomáha znižovať impulzívne správanie u potkanov so závislosťou na alkohole alebo kokaíne. Účinky pretrvávali až 5 mesiacov po poslednej dávke CBD.

Jeden prieskum na ľuďoch a zvieratách z roku 2019 naznačuje, že CBD môže pomôcť ľuďom s poruchou užívania alkoholu znížiť jeho príjem. Z prehľadu tiež vyplýva, že CBD môže poskytovať neuroprotektívnu ochranu proti poškodeniu mozgu súvisiacemu s alkoholom. 

Štúdia z roku 2018 na myšiach skúmala nízke dávky CBD v kombinácii s naltrexonom, liekom schváleným na liečbu poruchy spôsobenej užívaním alkoholu. Kombinácia CBD a naltrexónu bola pri znižovaní konzumácie alkoholu účinnejšia ako pri užívaní každej látky samostatne. 

Štúdia z roku 2021 zahŕňajúca 120 osôb, ktoré užívajú konope a alkohol, zistila, že tí, ktorí užívali CBD počas 5 dní, konzumovali alkohol menej často av menších dávkach. To naznačuje, že užívanie CBD môže pomôcť obmedziť konzumáciu alkoholu.

Je dôležité mať na pamäti, že väčšina výskumov CBD v súvislosti s poruchami spôsobenými užívaním alkoholu sa týka zvierat, nie ľudí. Až klinické štúdie vedcom umožnia lepšie pochopiť, ako môže CBD pomôcť pri poruche spôsobenej užívaním alkoholu. 

Môže CBD pomôcť pri poškodení pečene spôsobenom alkoholom?

 Pitie nadmerného množstva alkoholu môže intenzívne zaťažovať vašu pečeň. Nakoniec môže viesť až k stavu zvanému alkoholové ochorenie pečene (ARLD). ARLD môže spôsobiť zlyhanie pečene a skrátiť tak dĺžku Vášho života.

 Výskum z roku 2019 naznačuje, že okrem zníženia príjmu alkoholu u osôb s poruchou spôsobenou užívaním alkoholu môže CBD tiež zabrániť zápalu a poškodeniu pečene v dôsledku nadmerného pitia. 

Má CBD nejaké vedľajšie účinky? 

Užívanie malého množstva CBD pravdepodobne nespôsobí závažné vedľajšie účinky, a preto sa mnoho ľudí, vrátane vedcov, túži dozvedieť viac o jeho potenciálnych zdravotných prínosoch. 

V niektorých prípadoch pri nadmernom užívaní môže CBD spôsobiť: 

únavu
zmeny hmotnosti
hnačka 

Napriek tomu, že vedľajšie účinky budú pravdepodobne mierne, poraďte sa pred užívaním CBD so svojím lekárom. CBD totiž môže interagovať s niektorými liekmi. 

Je CBD návykové? 

Na základe súčasného výskumu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uvádza, že CBD zrejme nemá žiadny potenciál pre zneužívanie alebo závislosť.

 Naopak, štúdie naznačujú, že CBD môže skutočne pomôcť liečiť niektoré typy závislostí. 

CBD je organizmom veľmi dobre znášaný, čo znamená, že je veľmi nepravdepodobné, že by si na ňom ľudia vytvorili závislosť.

 Je tiež dôležité uvedomiť si, že THC so sebou nesie nemalý potenciál vzniku závislosti. Podľa štúdie z roku 2011 existuje približne 10 % pravdepodobnosť vzniku závislosti pri užívaní kanabisu. 

Ako si vybrať kvalitný CBD produkt? 

Pri nákupe CBD je nevyhnutné vybrať si kvalitný výrobok. Môže byť ale ťažké sa vo všetkých možnostiach na trhu vyznať. 

Typy CBD 

Plnospektrálne produkty môžu mať výraznejšie účinky vďaka tzv. entourage efektu, ktorý tvrdí, že THC a CBD pôsobia lepšie spoločne ako samostatne. 

Izoláty sú dobrou voľbou, ak sa chcete vyhnúť THC. 

Širokospektrálne produkty CBD neobsahujú THC, ale obsahujú terpény a flavonoidy, takže môžu ponúkať len niektoré výhody entourage efektu. Je však dôležité vedieť, že hoci je širokospektrálny CBD uvádzaný na trh ako produkt bez THC, môže obsahovať jeho stopové množstvo. 

Pretože výrobky CBD nie sú regulované rovnako ako lieky na predpis, je nevyhnutné hľadať CBD od spoločností, ktoré svoje výrobky testujú v laboratóriách tretích strán.

 Hľadajte výrobky, ktoré sú opatrené certifikátom o analýze (COA). 

Kedy sa porozprávať s lekárom o poruche spôsobenej užívaním alkoholu?

Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu odporúča porozprávať sa so svojím lekárom o poruche spôsobenej užívaním alkoholu, ak odpoviete "áno" aspoň na dve z nasledujúcich otázok: 

Či ste v poslednom roku:

Mali obdobie, kedy ste pili dlhšie alebo viac, ako ste plánovali.

Chceli prestať alebo obmedziť pitie, ale nemohli ste.

Mali silné nutkanie alebo chuť piť.

Strávili veľkú časť svojho času pitím alebo Vám bolo po pití zle.

Všimli si, že pitie narúša Vaše vzťahy, zamestnanie alebo školu.

Prestali robiť veci, ktoré ste predtým robili radi, aby ste mohli piť. 

Zúčastnili sa rizikového správania počas pitia alebo po ňom. 

Pokračovali v pití, aj keď ste sa kvôli tomu cítili fyzicky alebo psychicky zle.

Zistili, že potrebujete piť viac, aby ste pocítili rovnaké účinky.

Mali abstinenčné príznaky, ako je tras, nevoľnosť, nepokoj alebo potenie. 

Často kladené otázky týkajúce sa užívania CBD pri poruchách spôsobených nadmernou konzumáciou alkoholu 

Je CBD olej vhodný pre ľudí, ktorí sa liečia zo závislosti na alkohole? 

Vzhľadom na to, že CBD nemá žiadne psychoaktívne účinky a nenesie so sebou žiadne alebo len malé riziko vzniku závislosti, môže byť pre ľudí, ktorí sa zotavujú z poruchy spôsobenej užívaním alkoholu, vhodnou voľbou. 

THC so sebou nesie pomerne veľké riziko vzniku závislosti, ľudia zotavujúci sa z poruchy spôsobenej užívaním alkoholu by sa produktom s obsahom tohto kanabinoidu, hoci len v stopovom množstve, mali radšej vyhnúť 

Môže Vás CBD udržať triezvy? 

Aj keď niektoré výskumy ukázali, že CBD môže pomôcť obmedziť príjem alkoholu, neexistujú žiadne dôkazy, že by mohlo účinne liečiť poruchu spôsobenú užívaním alkoholu. 

Niektorí ľudia považujú CBD za omamnú látku, ktorej sa treba vyhnúť. Iní ju považujú za užitočnú, alternatívnu liečbu, ktorá môže pomôcť zabrániť vzniku alebo zhoršeniu poruchy spôsobenej užívaním alkoholu, ktorá môže mať za následok napríklad depresiu alebo chronickú bolesť. 

Obmedzuje CBD túžbu po alkohole? 

Výskum z roku 2021 ukazuje, že kombinácia CBD a naltrexónu, lieku schváleného FDA na liečbu poruchy spôsobenej užívaním alkoholu, môže pomôcť obmedziť túžbu po alkohole. 

Existujú však len obmedzené dôkazy, ktoré naznačujú, že samotné CBD stačí na zablokovanie túžby po pití. 

Odporúčame:

24% CBD olej fullspectrum Happy CBD

20% CBG olej fulspectrum Happy CBD