CBD a interakcie s liekmi

CBD a interakcie s liekmi:

Čo by ste mali vedieť 

CBD môže zmeniť spôsob, akým vaše telo spracováva niektoré lieky.

Kanabidiol (CBD) si získal širokú pozornosť vďaka svojmu potenciálu zmierňovať príznaky nespavosti, úzkosti, chronickej bolesti a mnohých ďalších zdravotných ťažkostí.

A hoci stále prebiehajú štúdie o tom, aký je CBD účinný, mnoho ľudí ho skúša.

Doterajšie výskumy ukazujú, že CBD je všeobecne bezpečná a má len málo vedľajších účinkov, pokiaľ vôbec nejaké. Je tu však jedno veľké upozornenie: CBD má potenciál vzájomne sa ovplyvňovať s niektorými liekmi. Obavy súvisia s tým, ako telo metabolizuje niektoré látky.

Než CBD vyskúšate, je zásadné, aby ste sa poradili so svojím lekárom o všetkých vitamínoch, doplnkoch stravy a liekoch na predpis aj voľnopredajných liekoch, ktoré užívate. Tu je hlbší pohľad na to, prečo je tento článok dôležitý. 

Metabolizmus liečiv a enzýmy CYP450

Keď užívate lieky alebo iné látky, vaše telo ich musí metabolizovať alebo rozložiť. Metabolizmus liekov prebieha v celom tele, napríklad v črevách, ale veľkú časť práce odvádza aj pečeň.

Rodina enzýmov zvaná cytochróm P450 (CYP450) vykonáva dôležitú prácu pri premene cudzorodých látok, aby mohli byť ľahko vylúčené z tela.

Niektoré lieky alebo látky však CYP450 ovplyvňujú, a to buď spomalením, alebo urýchlením metabolizmu liekov. Táto zmena rýchlosti metabolizmu môže zmeniť spôsob, akým vaše telo spracováva lieky alebo doplnky stravy, ktoré užívate – teda liekovú interakciu.

Bezpečné vyskúšanie CBD pri užívaní liekov

Ak chcete vyskúšať CBD ako doplnkovú liečbu na zmiernenie príznakov určitého ochorenia, poraďte sa o tom najskôr so svojím lekárom.

 Ten vám môže pomôcť určiť produkt CBD, dávkovanie a časový rozvrh, ktorý je bezpečný v kombinácii s vašimi liekmi. V niektorých situáciách môže lekár chcieť sledovať hladinu krvnej plazmy určitých liekov, ktoré užívate. 

Neprestávajte užívať žiadny zo svojich liekov, aby ste mohli vyskúšať CBD, pokiaľ váš lekár nepovie, že je to bezpečné.

 Majte na pamäti, že lokálna CBD, ako sú pleťové vody, krémy a masti, môže byť tiež jednou z možností. Na rozdiel od olejov, požívatín a vapovacích roztokov sa topické roztoky obvykle nedostávajú do krvného obehu - pokiaľ nejde o transdermálny roztok na to určený. 

Potenciálna interakcia s liekmi

Pozrite sa na varovanie pred grapefruitom 

Hoci stále prebiehajú štúdie, ktoré majú určiť možné interakcie medzi CBD a konkrétnymi liekmi, existuje jedno pravidlo, ktoré môže spotrebiteľom do tej doby pomôcť: Vyhnite sa CBD, ak sú vaše lieky označené grapefruitovým varovaním.

Toto varovanie uvádza, že osoby užívajúce daný liek by sa mali vyhnúť konzumácii grapefruitu alebo grapefruitovej šťavy.

Podľa Úradu pre kontrolu potravín a liečiv môže konzumácia grapefruitu pri užívaní niektorého z týchto liekov viesť k vyššej koncentrácii lieku v krvnom obehu a nežiaducim vedľajším účinkom alebo dokonca k predávkovaniu.

Viac ako 85 liekov interaguje s grapefruitmi a niektorými blízko príbuznými citrusovými šťavami - napríklad sevilskými pomarančmi, pomelom a tangelom. Je to preto, že chemické látky v grapefruitoch známe ako furanokumaríny inhibujú CYP3A4 podobne ako CBD. Výsledkom je spomalená metabolizácia liekov. 

Upozornenia na grapefruit sú bežné pri niekoľkých typoch liekov, ale nie všetky lieky v rámci danej kategórie budú vyžadovať vyhýbanie sa grapefruitu. Pozrite sa na písomnú informáciu pre používateľov svojho lieku alebo sa opýtajte svojho lekára.