CBD a alkohol

CBD a alkohol

Čo je CBD? 

Kanabidiol, CBD, je zlúčenina prirodzene sa vyskytujúca v konope. Na rozdiel od tetrahydrokanabinolu, THC, ďalšie účinné zložky konope, nemá CBD žiadne psychoaktívne účinky a nespôsobuje opojenie, ktoré je často spájané s užívaním marihuany.

CBD olej sa získava z rastliny konope a potom sa zmieša s nosným olejom, ako je napríklad kokosový, palmový, olivový alebo olej z konopných semien.

Mnohé výskumy naznačujú, že CBD má množstvo zdravotných prínosov, vrátane tlmenia bolesti, znižovania úzkosti a zlepšovania zdravia pokožky. 

CBD a alkohol 

Ich účinky sa môžu vzájomne zosilňovať 

Alkohol je známy svojou schopnosťou znižovať zábrany a podporovať pocit uvoľnenia.

CBD môže mať na organizmus podobné účinky. Výskum preukázal, že dokáže znižovať úzkosť a upokojovať nervy.

Spoločné užívanie alkoholu a CBD by mohlo tieto účinky zosilniť a potenciálne spôsobiť príznaky, ako je zvýšená ospalosť a sedácia.

Niektorí tiež tvrdia, že miešanie CBD a alkoholu môže vzájomne posilniť svoje účinky, čo môže viesť k zmenám nálady a správania.

V skutočnosti sa jedna malá štúdia zaoberala účinkami podávania 200 mg CBD účastníkom spolu s 1 gramom alkoholu na každé 1 kg telesnej hmotnosti. Pozorovala, že kombinácia alkoholu s CBD spôsobila významné zhoršenie motorickej výkonnosti a zmeny vo vnímaní času. Keď účastníci užívali CBD samostatne, tieto účinky sa u nich neprejavili,

 Avšak táto štúdia je zastaraná a používala oveľa vyššie množstvo CBD, než väčšina ľudí obvykle užíva. Bohužiaľ existuje len veľmi málo výskumov o zdravotných účinkoch užívania CBD s alkoholom.

CBD aj alkohol podporujú pocity pokoja a uvoľnenia. Ich spoločné užívanie môže tieto účinky zosilniť. Napriek tomu je potrebný ďalší výskum, aby sa zistilo, ako môžu tieto dve látky ovplyvniť vašu náladu a správanie.

CBD a vedľajšie účinky alkoholu 

Sľubný výskum ukazuje, že CBD môže chrániť pred niektorými negatívnymi účinkami alkoholu. Existuje hneď niekoľko spôsobov, ako môže CBD ovplyvniť následky konzumácie alkoholu.

- môže zabrániť poškodeniu buniek a chorobám

Nadmerná konzumácia alkoholu môže spôsobiť poškodenie buniek, čo zvyšuje riziko zápalov a chronických ochorení, ako je zápal pankreasu, ochorenie pečene a niektoré typy rakoviny.

V niekoľkých štúdiách na zvieratách sa zistilo, že CBD môže chrániť pred poškodením buniek spôsobeným konzumáciou alkoholu až o 49 %. Iná štúdia dospela k záveru, že injekčná aplikácia CBD myšiam pomáha chrániť pred alkoholom vyvolaným tukovým ochorením pečene tým, že zvyšuje autofágiu, čo je proces, ktorý podporuje obrat nových buniek a vedie k regenerácii tkanív.

- môže znižovať hladinu alkoholu v krvi

Koncentrácia alkoholu v krvi (BAC) je meradlom množstva alkoholu v krvi. Vyššia BAC všeobecne koreluje s väčšou stratou motorickej kontroly a kognitívnych funkcií.

O účinkoch CBD na hladinu alkoholu v krvi existuje len málo výskumov.
Jedna štúdia na 10 osobách však zistila, že keď účastníci užili 200 mg CBD s alkoholom, mali výrazne nižšiu hladinu alkoholu v krvi ako pri konzumácii alkoholu s placebom.

- môže byť liečebným prostriedkom pri závislosti od alkoholu

Niektorí vedci sa domnievajú, že CBD by mohol pomôcť pri liečbe porúch spôsobených užívaním alkoholu.

Niektoré štúdie na zvieratách totiž ukázali, že CBD môže pomôcť znížiť niektoré príznaky závislosti a odvykacie stavy. Jedna z nedávnych štúdií sa totiž zaoberala účinkami CBD u potkanov závislých od alkoholu. Zistila, že CBD pomáha znižovať príjem alkoholu, zabraňuje relapsu a znižuje motiváciu na konzumáciu alkoholu.

Výskum u ľudí je obmedzený. Jedna štúdia na 24 fajčiaroch však zistila, že používanie inhalátora CBD počas jedného týždňa znížilo spotrebu cigariet o 40 %. Tieto výsledky naznačujú, že CBD by mohol pomôcť obmedziť návykové správanie.

Štúdie na zvieratách ukazujú, že CBD môže znižovať poškodenie pečene a mozgových buniek spôsobené alkoholom. Môže tiež pomáhať znižovať hladinu alkoholu v krvi, a dokonca pomáhať liečiť poruchy spôsobené užívaním alkoholu, aj keď je potrebný ďalší výskum.

Je možné užívať CBD a alkohol spoločne?

 Niekoľko štúdií na ľuďoch aj zvieratách zistilo, že CBD môže znižovať niektoré vedľajšie účinky alkoholu.
Výskum, či spoločné užívanie CBD a alkoholu spôsobuje nepriaznivé zdravotné účinky, je však obmedzený.
Účinky CBD sa navyše u jednotlivých osôb líšia, takže je ťažké určiť, či by miešanie CBD a alkoholu malo na všetkých ľudí podobný vplyv.

Väčšina súčasných výskumov sa navyše zameriava skôr na účinky konzumácie veľmi vysokého množstva alkoholu s CBD než na účinky konzumácie niekoľkých pohárov tu a tam s CBD. O účinkoch miernej alebo príležitostnej konzumácie toho teda nie je známe toľko. Z tohto dôvodu sa neodporúča užívať CBD a alkohol spoločne, najmä ak si nie ste istí, ako na vás jedno z toho bude pôsobiť.

Ak sa rozhodnete pre kombináciu CBD a alkoholu, držte sa nízkeho množstva oboch látok, aby ste minimalizovali riziko nežiaducich vedľajších účinkov.