Všetko čo by ste mali vedieť o HHC

Všetko čo by ste mali vedieť o HHC

 Chcete sa dozvedieť niečo o HHC? Mnoho ľudí, ktorí sa o tomto novom kanabinoide dozvedia, sa
pýta: "Čo je HCC?".

V tomto článku zodpovieme všetky vaše otázky o HHC, ako napríklad: ""dostane vás HCC do
rauša?", "ukáže sa HCC pri teste na drogy?", "je HCC bezpečný?" a "obsahuje HCC THC?".

Čo je HHC (kanabinoid)?

Hexahydrokanabinol alebo HHC je umelý kanabinoid. Kanabinoidy sú chemické zlúčeniny v
konope, ktoré sa viažu na receptory v tele a mozgu. Ak sa chcete zoznámiť s vedeckými poznatkami,
pozrite sa na svoj jedinečný endokanabinoidný systém (ECS).
Tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD) sú dva najznámejšie kanabinoidy. Tieto
kanabinoidy prirodzene produkuje rastlina konope.

HHC je však umelá látka, čo znamená, že rastlina konope ju prirodzene neprodukuje. HHC si
začína získavať pozornosť, pretože ľudia zisťujú, že vyvoláva mierne omamné účinky podobné
THC.

Čo znamená HHC?

HCC je skratka pre hexahydrokanabinol.
Hexahydrokanabinol prvýkrát objavil chemik Rodger Adams v 40. rokoch 20. storočia, keď k THC
pridal vodík, čo je proces známy ako hydrogenácia.
Hydrogenácia THC mení jeho molekulárnu štruktúru tým, že dvojitú väzbu THC nahrádza
dvoma atómami vodíka. Výsledkom tejto molekulárnej zmeny je HCC.

HHC vyvoláva podobné omamné účinky ako THC. V dôsledku toho vás HHC omámi, ale ako si
za chvíľu povieme, HHC je menej účinný ako THC.

Obsahuje HHC THC?

HHC je synteticky odvodený od THC.
HHC neobsahuje THC.
Pri hydrogenácii THC vznikajú dva typy molekúl HHC: 9R HHC a 9S HHC.
9R HHC sa aktívne viaže na endokanabinoidné receptory tela a vytvára euforické účinky podobné
THC.

Zlúčenina 9R HHC však nie je rovnakou zlúčeninou ako Delta-9-THC. 9S HHC sa nepovažuje za
"aktívny", pretože sa neviaže na endokanabinoidné receptory tela, a preto nevytvára euforické
účinky tak ako 9R HHC.

HCC je síce odvodený od THC a spôsobí mierne euforické účinky podobné THC, ale neobsahuje
žiadny THC, pretože po hydrogenácii sa jedná o inú zlúčeninu.

Je HHC silný?

HHC má údajne menšiu účinnosť ako delta-8-THC, ktorý má približne polovičnú účinnosť ako
delta-9-THC.
Pokles účinnosti HHC je spôsobený molekulárnou zmenou, ktorou prechádza. Pri hydrogenácii THC a
jeho premene na HCC je pomer 9R HHC (aktívne molekuly) a 9S HHC (neaktívne molekuly) 1:1
alebo 2:1, čo robí HHC menej účinným ako THC.

Preukáže sa HHC pri teste na drogy?

Ak sa podrobujete testovaniu na drogy, mali by ste poznať odpoveď na otázku: "Objaví sa HHC v
testu na drogy?".

Testy na konopné drogy zisťujú prítomnosť tetrahydrokanabinolu (THC-COOH).
THC-COOH je metabolit, medziprodukt alebo konečný produkt metabolizmu, ktorý ukazuje, či

osoba užila THC. Keď sa podrobíte testu na konopné drogy, prítomnosť alebo neprítomnosť THC-
COOH rozhoduje o tom, či testom na drogy prejdete, alebo nie. Ak sa podrobujete testovaniu
na drogy, mali by ste vedieť, ako dlho zostáva tráva v tele?

Preukáže sa HHC pri teste na drogy?

HCC je nový umelý kanabinoid, ktorý nemá dostatočný výskum. Nebol vykonaný žiadny formálny
výskum, ktorý by určil, či HHC spôsobí zlyhanie testu na prítomnosť THC v drogách.
Z neoficiálnych správ však vyplýva, že HHC sa v drogových testoch neprejavuje a nespôsobuje v
tele produkciu THC-COOH. Napriek tomu je HHC novým kanabinoidom, a pokiaľ sa podrobujete testom
na drogy, je lepšie sa konzumácii HHC vyhnúť.

Je HHC bezpečný?

Výroba HHC môže ľahko spôsobiť explóziu a mali by ju vykonávať iba profesionáli. Pokúšať
sa vyrábať HHC doma nie je bezpečné.
HHC možno získať z legálnych rastlín konope s obsahom THC nižším ako 0,3 %. Na kanabinoidy
získané z konope sa nevzťahujú predpisy o konope vyžadujúce laboratórne testy čistoty, sily a
škodlivých látok.
Nedostatok testov môže mať za následok, že produkty HHC obsahujú škodlivé látky alebo majú inú
silu, než je uvedené.
Neoficiálne správy naznačujú, že nadmerná konzumácia HHC má podobné vedľajšie účinky ako
THC, vrátane:

• úzkosť
• kognitívne poruchy
• závraty
• sucho v ústach
• zvýšená chuť do jedla
• paranoja
• zrýchlený srdcový tep
• začervenané oči
• poruchy spánku

Vzhľadom na intenzívny a nebezpečný proces hydrogenácie vyrába HHC a vyrába z neho olej
iba niekoľko spoločností v Spojených štátoch.
Dúfame, že tento článok zodpovedal všetky vaše otázky týkajúce sa hexahydrokanabinolu
(HHC)!

Stručne povedané, HHC je umelý kanabinoid vyrobený z hydrogenovaného THC. Je menej účinný
ako delta-8-THC a delta-9-THC a pravdepodobne sa neprejaví pri teste na drogy, ale
neodporúča sa HHC konzumovať, ak sa podrobujete testom na drogy.
Pokiaľ budete chcieť HHC vyskúšať, tak na našom e-shope nájdete niekoľko odrôd kvetov HHC.

 Vyskúšajte a uvidíte :) : HHC kvety – OG Kush 20% HHC