Endokanabinoidný systém

Endokanabinoidný systém

Endokanabinoidný systém (ECS) je komplexný systém bunkovej signalizácie, ktorý bol identifikovaný začiatkom 90. rokov 20. storočia vedcami skúmajúcimi THC, známy kanabinoid. Kanabinoidy sú zlúčeniny obsiahnuté v konope. Odborníci sa stále snažia ECS plne pochopiť. Zatiaľ však vieme, že zohráva úlohu v regulácii mnohých funkcií a procesov, vrátane:
spánok
nálady
chuť do jedla
pamäť
reprodukciu a plodnosť

ECS vo vašom tele existuje a je aktívna, aj keď konope neužívate. Prečítajte si ďalšie informácie o ECS vrátane toho, ako funguje a ako sa vzájomne ovplyvňuje s konopím.

Ako to funguje?

ECS zahŕňa tri základné zložky: endokanabinoidy, receptory a enzýmy.

Endokanabinoidy

Endokanabinoidy, nazývané aj endogénne kanabinoidy, sú molekuly vytvárané vaším telom. Sú podobné kanabinoidom, ale produkuje ich vaše telo.

Odborníci zatiaľ identifikovali dva kľúčové endokanabinoidy:
-anandamid (AEA)
-2-arachidonoylglyerol (2-AG).

Tie pomáhajú udržiavať hladký chod vnútorných funkcií. Vaše telo ich produkuje podľa potreby, takže je ťažké zistiť, aké sú typické hladiny jednotlivých látok. 

Endokanabinoidné receptory

Tieto receptory sa nachádzajú po celom tele. Endokanabinoidy sa na ne viažu, aby signalizovali, že ECS musí zasiahnuť. 

Existujú dva hlavné endokanabinoidné receptory:

-CB1 receptory, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v centrálnej nervovej sústave.
-CB2 receptory, ktoré sa väčšinou nachádzajú v periférnom nervovom systéme, najmä v imunitných bunkách. 

Endokanabinoidy sa môžu viazať na oba receptory. Výsledné účinky závisia od toho, kde sa receptor nachádza a na ktorý endokanabinoid sa viaže. Endokanabinoidy sa napríklad môžu zamerať na receptory CB1 v miechovom nerve a zmierniť tak bolesť. Iné sa môžu viazať na receptor CB2 v imunitných bunkách a signalizovať, že v tele prebieha zápal, čo je častý príznak autoimunitných porúch.

Enzýmy

Enzýmy sú zodpovedné za rozklad endokanabinoidov, akonáhle splnia svoju funkciu. Za to sú zodpovedné dva hlavné enzýmy:
-amidhydroláza mastných kyselín, ktorá rozkladá AEA
-lipáza kyseliny monoacylglycerolovej, ktorá obvykle rozkladá 2-AG.

Ako CBD pôsobí na ECS?

Druhým hlavným kanabinoidom obsiahnutým v konope je kanabidiol (CBD). Na rozdiel od THC vás CBD "nefetuje" a obvykle nespôsobuje žiadne negatívne účinky. 

Odborníci si nie sú úplne istí, ako CBD interaguje s ECS. Vedia však, že sa neviaže na receptory CB1 alebo CB2 tak ako THC. Mnohí sa domnievajú, že namiesto toho pôsobia tak, že zabraňuje odbúravaniu endokanabinoidov. To im umožňuje mať na telo väčší účinok. Iní sa domnievajú, že CBD sa viaže na receptor, ktorý doteraz nebol objavený. Aj keď sa o podrobnostiach fungovania stále diskutuje, výskumy naznačujú, že CBD môže pomôcť pri bolesti, nevoľnosti a ďalších príznakoch spojených s rôznymi stavmi.

A čo nedostatok endokanabinoidov?

Niektorí odborníci veria v teóriu známu ako klinický nedostatok endokanabinoidov (CECD). Táto teória naznačuje, že nízka hladina endokanabinoidov v tele alebo dysfunkcia ECS môže prispievať k rozvoju určitých stavov. Žiadny z týchto stavov nemá jasnú základnú príčinu. Sú tiež často odolné voči liečbe a niekedy sa vyskytujú vedľa seba.
Ak CECD skutočne hrá v týchto stavoch nejakú úlohu, mohlo by byť zacielenie na ECS alebo produkciu endokanabinoidov chýbajúcim kľúčom na liečbu, ale je potrebný ďalší výskum. Systém ECS zohráva veľkú úlohu pri udržiavaní stabilných interných procesov. Stále však o ňom veľa nevieme. Akonáhle odborníci ECS lepšie pochopia, mohol by sa v ňom nakoniec skrývať kľúč na liečbu niekoľkých ochorení.