CBD a úľava od bolesti

Porozumenie vede: CBD a úľava od bolesti

 Znalci CBD po celom svete vyhlasujú, že CBD je dokonalým riešením všetkých problémov, od
duševných stavov až po bolesti tela. Je považovaná za bezpečnú alternatívu liekov na predpis, ako
sú opioidy, a používa sa na liečbu bolesti bez rizika dlhodobého poškodenia alebo závislosti.
Súvislosť medzi CBD a úľavou od bolesti je prastará, čo naznačuje, že má s poskytovaním úľavy
spoločného o niečo viac než len slepá viera. 

Prieskumy naznačujú, že k dnešnému dňu je najčastejším dôvodom užívania CBD liečba bolesti. Vo
skutočnosti ľudia používali konopný extrakt proti bolesti po stáročia, oveľa skôr, než bola
vynájdená moderná medicína. Prečo tomu tak je?
Ak vás zaujíma, akým spôsobom bolesť funguje a ako spolu súvisí CBD a úľava od bolesti,
čítajte ďalej! 

Čo sa považuje za "bolesť"?

 Aby ste pochopili vedeckú súvislosť medzi CBD a úľavou od bolesti, je nevyhnutné posúdiť, čo
lekárski odborníci rozumejú pod pojmom "bolesť". Bolesť má rôzne príchute. To znamená, že
vznikajú z rôznych dôvodov, pôsobia na telo rôzne a pocit každého typu bolesti je jedinečný. CBD
je účinné iba u niektorých typov bolesti a môže priniesť úľavu len do určitej miery.
Tu sú niektoré z hlavných klasifikácií bolesti: 

1) Akútna bolesť - Akútna alebo nociceptívna bolesť trvá krátku dobu (od niekoľkých minút až po
niekoľko mesiacov). Obvykle súvisí s poranením tkaniva alebo kosti alebo s prechodným
ochorením. Pomerne skoro odznie, akonáhle sa zranenie zahojí alebo choroba ustúpi. 

2) Chronická bolesť - Chronická bolesť trvá dlhšie (často aj niekoľko rokov). Môže byť stála, ako
napríklad artritída, alebo prerušovaná, ako napríklad migréna. Tento druh bolesti neodznie ľahko
a často je dôsledkom základného zdravotného stavu. 

3) Neuropatická bolesť - Jedná sa o hlavnú podkategóriu chronickej bolesti, ktorá je spôsobená
poškodením alebo zápalom nervov alebo nervového systému. Jedná sa o vystreľujúce alebo pálivý
pocit, ktorý môže sťažovať vykonávanie každodenných úkonov. Bežnými príkladmi sú syndróm
karpálneho tunela alebo ischias. 

4) Nociplastická bolesť - Nociplastická bolesť je spôsobená prebiehajúcim zápalom a poškodením
tkanív u stavov, ako je fibromyalgia. Tento typ bolesti je ťažké vedecky a klinicky
charakterizovať, pretože neexistuje žiadna špecifická patológia, ktorú by bolo možné
identifikovať na röntgenovom snímku alebo fMRI. Nociplastická bolesť je dlhodobá komplexná
bolesť, ktorá funguje inak ako ostatné druhy chronickej a akútnej bolesti.
Vzhľadom na mechanizmus, akým CBD v tele pôsobí, je najvhodnejší na liečbu chronickej bolesti.
Napriek tomu, že môže zmierňovať príznaky akútnej a nociplastickej bolesti, dôkazy o jej účinnosti sú
obmedzené.
V štúdii Michiganskej univerzity z roku 2021 72 % pacientov (z 878) s fibromyalgiou, ktorí užívali

CBD ako prírodný prostriedok proti bolesti namiesto farmaceutických liekov proti bolesti, uviedlo, že
CBD pomáha znižovať ich bolesť lepšie ako iné farmakologické terapie a spôsobuje menej
vedľajších účinkov. Ďalšia štúdia z Kanady z roku 2021 zistila, že liečba s obsahom CBD pomohla
zlepšiť stav pacientov so stredne silnou až silnou bolesťou, ale na osoby s miernymi príznakmi bolesti
nemala žiadny vplyv. 

Netreba dodávať, že väčšina dostupných výskumov naznačuje vzťah medzi CBD a úľavou od bolesti.
Zatiaľ však nemôžeme vyvodzovať jednoznačné závery. Znalosť toho, ako táto zlúčenina v tele
funguje, nám môže pomôcť nahliadnuť pod pokrievku toho, ako tento známy konopný extrakt
pomáha liečiť bolesť. 

Vedecké poznatky o CBD a úľave od bolesti

 Ľudské telo má prirodzený endokanabinoidný systém (ECS), ktorý zaisťuje homeostázu alebo
stabilizuje telo, keď čelí extrémnym vnútorným alebo vonkajším podmienkam, ktoré ohrozujú prežitie.
Endokanabinoidný systém sa skladá predovšetkým z týchto dvoch zložiek: 

1) Kanabinoidné receptory - Existujú dva kanabinoidné receptory: CB1 a CB2. CB1, ktorý sa
nachádza prevažne v centrálnej nervovej sústave, okrem iného sa stará o vnímanie bolesti. CB2,
prítomný v periférnom nervovom systéme, má na starosti niekoľko orgánových systémov spolu s
našou imunitou. 

2) Endokanabinoidy - Keď naše telo zaznamená zápal alebo sa potrebuje vrátiť k homeostáze,
uvoľnia sa endokanabinoidy. Tie sa viažu na kanabinoidné receptory a dávajú ECS signál k akcii.
CBD, fytokanabinoid, môže ľahko spustiť našu ECS podobne ako endokanabinoidy. Neviažu sa
na receptory, ale môžu výrazne ovplyvniť centrálny a periférny nervový systém tela a tiež imunitný
systém. V tom spočíva vzťah medzi CBD a bolesťou. Má sa za to, že indukuje ďalšie zložky ECS a
zohráva významnú úlohu pri úľave od bolesti.

 Odporúčame:
24% CBD olej fullspectrum Happy CBD
20% CBG olej fullspectrum Happy CBD