CBD a schizofrénia

CBD a schizofrénia

Kanabidiol, CBD, je jednou zo zložiek rastliny konope. Objavujú sa výskumy, podľa ktorých môže CBD zmierňovať príznaky schizofrénie, ale človek by túto zlúčeninu nemal užívať ako alternatívu k lekárskej liečbe.

Novo vznikajúci výskum naznačuje, že CBD môže zmierniť niektoré príznaky schizofrénie. Nie je však náhradou lekárskej liečby a fajčenia konope s vysokým obsahom THC môže naopak ešte zhoršiť niektoré príznaky schizofrénie alebo zvýšiť riziko psychózy.

CBD olej obsahuje malé alebo vôbec žiadne množstvo tetrahydrokanabinolu, THC. THC je psychoaktívna zložka konope, ktorá spôsobuje eufóriu.

Výskumy CBD na liečbu schizofrénie sú síce sľubné, ale mnoho štúdií je veľmi malých alebo nekvalitných. Navyše žiadny výskum nepreukázal, že by CBD dokázalo schizofréniu vyliečiť alebo že by bolo lepšou metódou liečby ako antipsychotiká.

Pomáha CBD pri schizofrénii?

Objavujúce sa dôkazy naznačujú, že CBD produkty môžu pomôcť pri schizofrénii. 

Prehľad z roku 2021 zdôrazňuje potenciálny prínos CBD pri schizofrénii v ranom štádiu. Vedci uvádzajú, že CBD môže meniť hladiny rôznych chemických látok v mozgu, ktoré majú súvislosť s psychózou. CBD môže napríklad zvýšiť hladinu anandamidu v mozgu, čo môže znížiť príznaky psychózy.

Iný nedávny systematický prehľad zistil, že CBD môže vo vyšších dávkach znižovať príznaky schizofrénie. Prehľad uvádza, že štvortýždňová štúdia s 800 miligramami CBD viedla k zmierneniu psychózy a zlepšeniu poznávacích funkcií k podobným výsledkom ako amisulprid, antipsychotický liek.

CBD a príznaky schizofrénie 

Psychóza

Psychóza je strata spojenia s realitou, ktorá sa niekedy vyskytuje u ľudí so schizofréniou.

Prehľad výskumu CBD a psychózy z roku 2021 zistil, že v dvoch z troch klinických štúdií bola CBD spojená s určitým zlepšením psychotických príznakov. Štúdie však boli malé, do najmenšej z nich bolo zaradených iba 36 osôb a do najväčšej 88 osôb.

V prehľade bolo uvedené, že na potvrdenie účinnosti CBD pri psychózach sú potrebné rozsiahle klinické štúdie, najmä u osôb, ktoré sa s psychózou stretávajú prvýkrát. 

Potenciálne prínosy CBD pri schizofrénii 

Výskum prínosov užívania CBD pri schizofrénii stále prebieha. Existujú však určité dôkazy o tom, že CBD môže mať potenciálne prínosy pri liečbe tohto ochorenia.

CBD môže byť účinné v raných štádiách psychózy, pretože má antipsychotické účinky. Zlúčenina ovplyvňuje chémiu mozgu s minimálnymi vedľajšími účinkami.

Navyše existujú určité dôkazy, že CBD neinteraguje s antipsychotickými liekmi. U ľudí, ktorí užívajú CBD spolu s antipsychotikami, pravdepodobne nedôjde k ďalšiemu zhoršeniu nálady, samovražedným myšlienkam alebo zmenám pohybov.

Je používanie CBD pri schizofrénii bezpečné? 

Pokiaľ trpíte schizofréniou a užívate nejaké lieky, je nevyhnutné, aby ste sa pred vyskúšaním CBD poradili so svojím lekárom. Niektoré lieky môžu s CBD interagovať a spomaľovať rýchlosť, akú vaše telo lieky odbúrava. To môže spôsobiť nebezpečné alebo nežiaduce vedľajšie účinky.

Riziká 

Riziko špecifické pre osoby so schizofréniou spočíva v tom, že osoba môže nahradiť štandardnú liečbu, ako sú antipsychotiká, CBD.

Výskum naznačuje, že včasná liečba schizofrénie môže zlepšiť dlhodobé výsledky, napríklad zabrániť postupnému zhoršovaniu stavu. Ľudia, ktorí odložia liečbu v prospech CBD, môžu zistiť, že príznaky schizofrénie sa stávajú menej zvládnuteľnými.

Zatiaľ čo CBD môže zmierniť príznaky schizofrénie, THC, ďalšia zložka konope, ich môže zhoršiť. Napríklad štúdia z roku 2019 zistila, že u užívateľov kanabisu s vysokým obsahom THC sa viac ako štvornásobne zvýšilo riziko vzniku psychózy.

Je však dôležité poznamenať, že vedci nezistili, že by THC alebo konope spôsobovali psychózy. Rolu môžu hrať aj iné faktory.

Alternatívne spôsoby liečby schizofrénie 

Vedci nepreukázali, že by nejaká alternatívna liečba schizofrénie fungovala. Je dôležité si uvedomiť, že žiadne alternatívne prostriedky, vrátane CBD, nie sú vhodnou náhradou lekárskej starostlivosti.

Avšak holistický prístup, ktorý zahŕňa podporu životného štýlu, vzdelávanie a lieky, môže pomôcť zlepšiť príznaky schizofrénie. Zdravotníci môžu okrem antipsychotických liekov odporučiť nasledujúce:

- terapiu, napríklad kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT)
- meditáciu alebo cvičenie, napríklad jogu.
- kognitívna rehabilitácia
- rodinnú terapiu